castellano · català  
  PRODUCTOS > BASTIDA CREMALLERA

Bastida i Plataformes elevades per cremallera (“bimasteler” i “monomasteler”)


Més alt, més ràpid i més segur
Les bastides bimástils son el sistema de SOLOANDAMIO més segur, ràpid i eficaç per desenvolupar els teus treballs en altura. Gràcies al motor i a la columna dentada per la que es desplaça, “pots situar la Plataforma l’altura de treball que desitgis”, y a més, els materials i la càrrega, Van amb tu sobre la mateixa plataforma!
La gran capacitat i alta tecnologia
del nostres equipaments, et permet afrontar treballs en grans superfícies, i cobrir longituds de façana de “fins 30mts amb solament dos grups de elevació, i un únic centre de comandament”. D’aquesta manera, podràs traslladar-te tu, el teu equip i els materials que necessiteu, sobre la pròpia plataforma de treball cobrint tota la longitud de la façana...És perfecte!


Avantatges i aplicacions

Per els múltiples sistemes de seguretat que incorporen, per la amplada de la superfície de treball i per la serva capacitat de càrrega , les bastides bimasteleres son una bona solució per qualsevol treball sobre la façana i especialment per a:


  Col·locació de cara vista.
  Col·locació de pedra, aplacats i mur cortina.
  Col·locació de aïllaments.
  Feines de Rehabilitació.
  Pintura de façanes.

Seguretat: motors elèctrics amb fre electromagnètic, finals de carrera, parada d’emergència, comandaments “home mort”... i així fins a 20 dispositius que garantitzen la teva seguretat.

Rendiment: redueixen fins a un 30% la durada dels teus treballs, y fins a un 90% els teus temps d’accés. Podràs guanyar 9 dies per cada mes de treball.

Versatilitat: configuració monomasteler o bimasteler, ajustos a reculades, trasllat de persones i materials sobre la mateixa superfície...

Capacitat: des de 2.500 kg fins a 4.500 kg de càrrega, des de 2,53 mts fins a 30 mts de longitud, des de 0 a 200 mts d’alçada.

Amplitud: des de 1,30 mts fins a 2,80 mts d’amplada de treball o fins i tot més si fos necessari.

Modularitat: facilita l’ajust de la plataforma a les dimensions necessàries, així com el seu emmagatzematge, manipulació i transport.


Seguretat

Elements de seguretat disponibles*

  Dos motorreductors per masteler amb fre electromecànic.

Dos frens centrífugs paracaigudes d’emergència.

  Sistema de nivelació horitzontal automàtica.

Parada d’emergència.

 

Sistema de validació de maniobra.

Control de fases.

 

Descens manual de emergència.

Portes de accés amb enclavament elèctric.

 

Protector de masteler.

Finals de carrera superior i inferior.

 

Detector de presència de cremallera.

Amortidors de cautxú en base i tope del masteler.

 

Senyal acústica de maniobra.

Pis antirelliscant.

 

Sistema de anivellació base.

Quadre elèctric de baixa tensió.

 

Tope mecànic límit superior.

Tensió de maniobra 24V AC.

 

Pisos de extensió antirelliscants i amb doble enclavament.

Carcassa protecció grups motrius.


* segons models


Normativa i seguretat

Les nostres bastides bimasteleres compleixen amb tota la normativa aplicable: UNE-EN-1495.
Directiva de màquines 89/392/CEE.
Directiva de baixa tensió 73/23/CEE.
Directiva de compatibilitat electromagnètica 89/336.
Seguretat de les màquines EN 292-1 y 2.
Seguretat de las màquines. Equipament elèctric EN 60204-1.
CERTIFICAT  AENOR.
CERTIFICAT EUROPEU “CE”.

© 2008 - soloandamio.com , Tots els drets reservats - Informació legal - disseny web MONTAWEB.com